Από ανοξείδωτο χάλυβα αιτία βραχίονα κουπαστή της σκουριάς s λόγο

Από ανοξείδωτο χάλυβα αιτία βραχίονα κουπαστή της σκουριάς s λόγο

Υπάρχουν πολλά είδη υλικών από ανοξείδωτο χάλυβα. Τα περισσότερα από τα υλικά που βλέπουμε στην αγορά είναι 201,304. Τα υλικά αυτά έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό, which is especially strong in corrosion resistance. This is an important reason why stainless steel handrail brackets have been used for a long time. Although the βραχίονα κουπαστή από ανοξείδωτο χάλυβα has many advantages and strong corrosion resistance, it will also encounter rust. If you want to prevent the βραχίονα κουπαστή από ανοξείδωτο χάλυβα from rusting, you should first find out the reason. Let the stainless steel rust.

stainless steel handrail bracket stainless steel handrail fittings
1. ο βραχίονα κουπαστή από ανοξείδωτο χάλυβα is apt to rust when the air is relatively humid. Especially when the surface of the armrest contains other dust belonging to metal elements, it is easy to react with trace elements in the air, causing the handrail to be corroded.
2. the soup, noodle soup, fruit juice, και τα λοιπά., which are usually sprinkled on the βραχίονα κουπαστή από ανοξείδωτο χάλυβα, are also the main culprit for damage to the handrail. In the case of water and oxygen, the food broth will react with oxygen to produce organic acid. Time to deal with the formation of acid will corrode stainless steel stair railings.
3. When the alkaline water, lime water, και τα λοιπά. used for the decoration of the house are sprinkled on the βραχίονα κουπαστή από ανοξείδωτο χάλυβα, the handrail will be partially corroded.
4. In the environment where the air is polluted, the service life of stainless steel stairs is also influential. Για παράδειγμα, if the air contains sulfides and nitrogen oxides when it is cold, it will produce corrosive liquids such as sulfuric acid, acetic acid, and nitric acid. Will damage the βραχίονα κουπαστή από ανοξείδωτο χάλυβα.

The above is the reason why the βραχίονα κουπαστή από ανοξείδωτο χάλυβα is rusted. Επομένως, in order to increase the service life of the βραχίονα κουπαστή από ανοξείδωτο χάλυβα, we should regularly clean and maintain it, remove the dust, grease, acid liquid, και τα λοιπά. attached to the surface of the handrail, so that the stainless steel handrail can be made. The bracket is as clean as new.

We have a wealth of business experience. We provide satisfactory products and services to our customers around the world. Our products include Glass clamp, banister bracket, stainless handrail fittings, glass support brackets Please contact us.

Κλείσιμο μενού
×
×

Καροτσάκι

 
 
 

κάντε κλικ εδώ για να στείλετε μια έρευνα ή επικοινωνήστε.
20% πιο μακριά!

Ειδοποίηση!