Ας Ευρεία Ωκεανό και προσωπικοί σας πω τι είναι μια φλάντζα?

"Φλάντζα" is a transliteration of Flange, also known as a flange or flange, originally referred to as a protruding edge on a structural or mechanical part that is perpendicular to

Συνέχισε να διαβάζεις Ας Ευρεία Ωκεανό και προσωπικοί σας πω τι είναι μια φλάντζα?