მოკლედ მახასიათებლები ფოლადის ბოლოებზე ჰქონდეთ მილტუჩები

Flange (also known as flange or flange) is a part of the pipe and pipe connected to each other. It is connected to the pipe end. There are holes in

Კითხვის გაგრძელება მოკლედ მახასიათებლები ფოლადის ბოლოებზე ჰქონდეთ მილტუჩები