വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡോർ ഹാൻഡിൽ വസ്തുക്കൾ പ്രത്യേകതകൾ തരം

1. Glass door handle Use place: ഷോപ്പിംഗ് മാളുകളുടെ ഗ്ലാസ് വാതിലിലാണ് ഇത് പ്രധാനമായും സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്, റെസ്റ്റോറന്റുകൾ, കെട്ടിടങ്ങൾ, തുടങ്ങിയവ., സ്ലൈഡ് ഡോർ ഫാനുകൾക്കായി. മെറ്റീരിയലുകളും പ്രക്രിയയും: സാധാരണയായി, the pipe

തുടര്ന്ന് വായിക്കുക
അടയ്ക്കുക മെനു
×
×

കാർട്ട്

 
 
 

ഒരു അന്വേഷണം അല്ലെങ്കിൽ കോൺടാക്റ്റ് അയയ്ക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക്.
20% കൂടുതൽ!

അറിയിപ്പ്!