အတိုချုပ်သံမဏိအနားကွပ်၏ဝိသေသလက္ခဏာများကိုဖော်ပြရန်

အနားကွပ် (လည်းအနားကွပ်သို့မဟုတ်အနားကွပ်အဖြစ်လူသိများ) တစ် ဦး ချင်းစီကတခြားချိတ်ဆက်ပိုက်နှင့်ပိုက်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်. ဒါဟာပိုက်အဆုံးချိတ်ဆက်နေသည်. တွင်းတွေရှိတယ်…

စာဖတ်ခြင်း Continue အတိုချုပ်သံမဏိအနားကွပ်၏ဝိသေသလက္ခဏာများကိုဖော်ပြရန်